{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

MENU CART {{currentCart.getItemCount()}}
一切如來全身舍利咒塔(經咒塔)-24K鍍金隨身唐卡/護身卡

一切如來全身舍利咒塔(經咒塔)-24K鍍金隨身唐卡/護身卡

Until 2039-12-31T16:00:00.000+00:00 Free in island shipping on orders over NTD2000 . on order

Until 2040-01-31T16:00:00.000+00:00 Free shipping on orders over NTD8000, on order

Save up to 25% on selected categories

Free Gift on order

NT$125
NT$100
{{shoplineProductReview.avg_score}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{shoplineProductReview.total}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
{{amazonProductReview.avg_rating}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{amazonProductReview.total_comment_count}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
Quantity Product set quantity
The maximum quantity per submit is 99999
This quantity is invalid, please enter a valid quantity.
Sold Out

Not enough stock.
Your item was not added to your cart.

Not enough stock.
Please adjust your quantity.

{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}

{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}

Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.

Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.

Please message the shop owner for order details.

Description

一切如來全身舍利咒塔(經咒塔)-24K鍍金隨身唐卡/護身卡

隨身攜帶,改善運勢業障糾纏

尺寸 : 8 X 5 公分
信用卡大小,可放皮夾

背面印有相關咒文及解說

一切如來全身舍利咒塔(經咒塔)
讀誦此經就等於讀誦三世諸佛所說一切經典,
僅讀誦此經即可獲得讀誦大乘、小乘、顯教、密教一切經典,
這是本師釋伽牟尼佛在【一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經】中金口親宣的。
此經篇幅不長,念誦熟練者十五分鐘就可念完一遍,即可獲得一切經典的功德,
這是最適合當今生活節奏緊張,苦於沒有時間做功課的佛子們的勝妙法寶,
佛陀大悲心為救度末法時代眾生所傳下的方便法門。能滿一切所求,每日誠心誦經最少一遍,愈多愈妙。
若能誠心修持,勇猛精進念誦三年或五年,定能消滅惡業罪報,增長福報,改變命運,圓滿所願。
『爾時世尊告大藥叉金剛手言。諦聽諦聽吾為汝說。若有苾芻苾芻尼。鄔波索迦鄔波斯迦。
受持讀誦書寫尊重此正法印心陀羅尼。獲得九十九百千俱胝胡麻量等形像如來。
福德之聚善根果報。又得逢事彼諸如來受菩提記。所以者何。此正法印心陀羅尼。
是彼九十九百千俱胝那瑜多胡麻量等形像如來同共宣說。(施護譯)』


Related Products