{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

MENU CART {{currentCart.getItemCount()}}
金剛手菩薩-銅箔隨身唐卡/護身卡

金剛手菩薩-銅箔隨身唐卡/護身卡

Until 2039-12-31T16:00:00.000+00:00 Free in island shipping on orders over NTD2000 . on order

Until 2040-01-31T16:00:00.000+00:00 Free shipping on orders over NTD8000, on order

Save up to 25% on selected categories

Free Gift on order

NT$100
NT$80
{{shoplineProductReview.avg_score}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{shoplineProductReview.total}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
{{amazonProductReview.avg_rating}} {{'product.product_review.stars' | translate}} | {{amazonProductReview.total_comment_count}} {{'product.product_review.reviews' | translate}}
Quantity Product set quantity
The maximum quantity per submit is 99999
This quantity is invalid, please enter a valid quantity.
Sold Out

Not enough stock.
Your item was not added to your cart.

Not enough stock.
Please adjust your quantity.

{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}

{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}

Limit {{ product.max_order_quantity }} per order.

Only {{ quantityOfStock }} item(s) left.

Please message the shop owner for order details.

Description

金剛手菩薩-銅箔隨身唐卡/護身卡隨身攜帶,改善運勢業障糾纏尺寸 : 8.6 X 5.5 公分信用卡大小,可放皮夾每張銅箔隨身護身卡都有經過護貝加強保護背面印有相關咒文及解說金剛手菩薩又稱金剛薩埵(Vajrasattva)、「執金剛菩薩」(Vajradhara)、「金剛勇猛心菩薩」、「金剛手秘密主」、「金剛上首」、「金剛藏」、「祕密主」等。是佛教的大菩薩,以執金剛神的外型出現,通常身現一手持鈴,一手持金剛杵之相,象徵「堅固不壞之菩提心」。他與觀世音菩薩、文殊菩薩,合稱三族性尊,密宗以他為最初的起源。金剛薩埵具大神通,可以號令諸天神將、夜叉以降服妖魔,甚至能以珍寶護持修行者。其護法神有象徵知識、財富的毗沙門天與象鼻天等大神。龍王、阿修羅王等,也都護持金剛薩埵。尼泊爾佛教徒大多認為金剛薩埵降服了大自在天。金剛薩埵百字明咒唵。別炸薩多沙嘛牙。嘛奴巴拉雅。別炸薩多爹奴巴的叉。遮左咩巴哇。蘇多卡欲咩巴娃。蘇甫卡玉咩巴哇。晏奴囉多咩巴哇。沙爾哇。司地。咩不囉也叉。沙爾瓦。加爾麻。蘇渣咩。即打木。司里任古魯吽。哈哈。哈哈。呵。巴加問。沙爾瓦。打他架打。別炸嘛咩門渣。別至巴哇。嘛哈沙媽啞。薩唾啊。吽呸。


Related Products